chopier
2024

Privacy policy

Privacy wordt hoog in het vaandel gedragen bij Chopier. Uw persoonlijk gegevens wordt alleen gebruikt door Chopier en wordt nooit doorgegeven aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming.

De onderstaande paragrafen beschrijven hoe Chopier omgaat met Uw persoonlijke gegevens wanneer u Onze website bezoekt en/of van Onze diensten gebruik maakt.

1. DEFINITIES

Gegevensbescherming betekent:

 1. De EG-richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 24 oktober 1995 of een uitvoerende of aanverwante nationale wetgeving,
 2. De EG-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG) van 12 juli 2002 of een uitvoerende of aanverwante nationale wetgeving,
 3. De EU-Verordening 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende maatregelen ten aanzien van de kennisgeving van persoonsgegevens inbreuken krachtens Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie.
 4. De EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG met ingang van 25 mei 2018; en
 5. Alle andere huidige of toekomstige toepasselijke wetten met betrekking tot of die een invloed kan hebben op de verwerking van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.

Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals omschreven in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Chopier website: De website van Chopier BV is (https://www.chopier.be).

2. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

 1. De bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens zijn voor Ons van het allergrootste belang. Dit privacy beleid wordt beschreven hoe Wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u de website van Chopier bezoekt.
 2. Chopier BV ("Wij", "Ons" of "Onze") is een Belgische onderneming met hoofdkantoor in de Weststraat 14, 9880 Aalter, België en geregistreerd met het ondernemingsnummer BE 0568.718.225. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op Onze website.
 3. Wij treden op als gegevensbeheerder, zoals omschreven in de wetgeving inzake gegevensbescherming in het kader van de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn omschreven in dit privacy beleid.

3. PERSOONSGEGEVENS

 1. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens over u, enkel en alleen als u deze wenst te geven aan ons:
  • Uw volledige naam;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw adres;
  • Uw IP-adres,
  • Uw curriculum vitae (indien u solliciteert voor een job).

4. DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

 1. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens in relatie tot de volgende doelen:
  • U ontvangt e-mailcommunicatie in verband met onze producten en diensten, inclusief onze nieuwsbrief;
  • Behandeling van uw aanvraag voor een vacature;
  • Het personaliseren van online & offline advertenties;
  • Het personaliseren van onze content;
  • Het verwerken van uw verzoek om gecontacteerd te worden.

Om u te voorzien van de meest relevante content en diensten maken Wij gebruik van zogenaamde "cookies". Wij verwijzen naar Onze Cookie Policy (https://www.chopier.be/cookie-policy) voor meer informatie over deze cookies die Wij gebruiken en hoe u deze kunt beheren.
Wij zullen u informeren indien Wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden zoals beschreven in dit privacy beleid.

5. RECHTSGRONDSLAG

 1. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat Wij uw persoonsgegevens mogen verwerken voor de doeleinden die in dit privacy beleid zijn toegelicht door de "IK GA AKKOORD" checkbox of een soortgelijke oplossing aan te vinken/te aanvaarden. U hebt het recht om Uw toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 9.2. Deze intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van activiteiten op basis van toestemming voor de opzegging.
 2. In sommige gevallen zullen Wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben om een overeenkomst af te sluiten met u en om dat contract daadwerkelijk uit te voeren. De uitvoering van een overeenkomst zal in dat opzicht de rechtsgrondslag zijn van de verwerking van Uw persoonsgegevens (in plaats van de toestemming). U bent contractueel verplicht om relevante persoonsgegevens met ons mee te delen voor de uitvoering van onze samenwerking. Indien u dit weigert kunnen wij misschien de uitvoering van onze overeenkomst niet garanderen als Wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.
 3. Het versturen van commerciële boodschappen via bijvoorbeeld e-mail of SMS, kan worden toegestaan zonder uw toestemming, bijvoorbeeld omdat dergelijke berichten worden gekoppeld aan onze eerdere contacten of uw interesse in Onze producten en services. U kunt te allen tijde laten weten dat u deze boodschappen niet meer wenst te ontvangen door te klikken op de 'unsubscribe' link in deze berichten.

6. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Wij delen uw persoonlijke gegevens met Onze partners & leveranciers, alleen met betrekking tot de doeleinden vermeld in artikel 4 Van dit privacy beleid.
 2. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden die diensten aan Ons verlenen.
 3. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden indien Wij dit wettelijk verplicht zijn of door een rechterlijke uitspraak.

7. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.A.) maar alleen aan derden die uw privacy waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en alleen in verhouding tot de doeleinden vermeld in artikel 4.

8. PERIODE WAARVOOR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

 1. Wij slaan uw persoonlijke gegevens gedurende de gehele periode waarin u gebruik maakt van onze diensten, zolang als nodig is voor de voornoemde doeleinden, of zolang wij wettelijk verplicht zijn voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens. Op elk moment heeft u de mogelijkheid om u af te melden als u geen e-mailcommunicatie en/of direct marketing wenst te ontvangen door te klikken op de 'unsubscribe' link in dergelijke berichten of door een e-mail te sturen naar pr*****@ch*****.be.

9. UW RECHTEN

 1. Overeenkomstig en onder de voorwaarden die door de wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens zijn beschreven, heeft u recht op (a) toegang tot en rechtzetting van uw persoonsgegevens, (b) beperking van de verwerking of bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals (c) om de persoonlijke gegevens op een gestructureerde wijze te exporteren en/of te verwijderen. Ook heeft u recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, namelijk de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be) of een andere organisatie te vervanging van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 2. U kunt uw bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar pr*****@ch*****.be of via enige andere technische oplossing geïmplementeerd op Onze website.

10. MINDERJARIGEN

 1. In geval u jonger bent dan 16 jaar, vraag dan aan uw ouders of iemand met ouderlijke verantwoordelijkheid om toestemming te verlenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van dit privacy beleid.

11. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY BELEID

 1. Wij kunnen de bepalingen van dit privacy beleid te allen tijde wijzigen. Wij vragen uw toestemming indien een wijziging zou worden doorgevoerd.
Niet gevonden wat je zocht of vragen?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of een mail te sturen naar
info@chopier.be
contacteer ons
Chopier logo
2024 CHOPIER ®
All rights reserved
arrow-right