chopier
2024

FAQ

Privacy wordt hoog in het vaandel gedragen bij Chopier. Uw persoonlijk gegevens wordt alleen gebruikt door Chopier en wordt nooit doorgegeven aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming.

De onderstaande paragrafen beschrijven hoe Chopier omgaat met Uw persoonlijke gegevens wanneer u Onze website bezoekt en/of van Onze diensten gebruik maakt.

1. DEFINITIES

Gegevensbescherming betekent:

 1. De EG-richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 24 oktober 1995 of een uitvoerende of aanverwante nationale wetgeving,
 2. De EG-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG) van 12 juli 2002 of een uitvoerende of aanverwante nationale wetgeving,
 3. De EU-Verordening 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende maatregelen ten aanzien van de kennisgeving van persoonsgegevens inbreuken krachtens Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie.
 4. De EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG met ingang van 25 mei 2018; en
 5. Alle andere huidige of toekomstige toepasselijke wetten met betrekking tot of die een invloed kan hebben op de verwerking van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.

Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals omschreven in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Chopier website: De website van Chopier BV is (https://www.chopier.be).

2. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

 1. De bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens zijn voor Ons van het allergrootste belang. Dit privacy beleid wordt beschreven hoe Wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u de website van Chopier bezoekt.
 2. Chopier BV ("Wij", "Ons" of "Onze") is een Belgische onderneming met hoofdkantoor in de Weststraat 14, 9880 Aalter, België en geregistreerd met het ondernemingsnummer BE 0568.718.225. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op Onze website.
 3. Wij treden op als gegevensbeheerder, zoals omschreven in de wetgeving inzake gegevensbescherming in het kader van de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn omschreven in dit privacy beleid.

3. PERSOONSGEGEVENS

 1. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens over u, enkel en alleen als u deze wenst te geven aan ons:
  • Uw volledige naam;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw adres;
  • Uw IP-adres,
  • Uw curriculum vitae (indien u solliciteert voor een job).
Niet gevonden wat je zocht of vragen?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of een mail te sturen naar
info@chopier.be
contacteer ons
Chopier logo
2024 CHOPIER ®
All rights reserved
arrow-right