written by
Simon

Een financiële injectie voor digitalisering in 2024? Dit zijn de opties!

april 23, 2024

Door de coronacrisis stapten we collectief op de digitale trein. Geniet jouw kmo ondertussen van stevige virtuele fundamenten? Dan denk jij al twee stappen verder! Door nog meer in te zetten op digitalisering, stoom je je bedrijf klaar voor een klinkende toekomst. Maar aan elke investering hangt natuurlijk een prijskaartje vast. Gelukkig zijn er tal van manieren om een financieel duwtje in de rug te krijgen. Van subsidies, tot investeringsaftrek: Chopier licht de mogelijkheden toe.

1. Subsidie voor digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie

Wat houdt deze subsidie in?

Reiken je ambities ver buiten de Vlaamse grenzen? Wallonië, Duitsland of Engeland veroveren, doe je niet in het Nederlands. Internationale communicatie in de juiste taal is essentieel! Hiervoor kun je rekenen op een financiële ruggensteun van Flanders Investment & Trade (FIT). Met een forfaitaire bijdrage van € 3.000 ondersteunen ze je onderneming bij de externe ontwikkeling en vertaling van je digitale communicatie. Heb je sinds 1/09/2005 minder dan vier goedgekeurde subsidieaanvragen bij FIT achter je naam staan? Dan heb je recht op € 4.500.

Wie komt in aanmerking?

Enkel kmo’s met minder dan 250 werknemers maken aanspraak op deze subsidie voor internationale bedrijfscommunicatie. Je exploitatiezetel bevindt zich in het Vlaams Gewest, je hebt een Belgisch ondernemingsnummer en je respecteert zowel de sociale, als de fiscale regelgeving. Last but not least: je hebt al je verbintenissen ten aanzien van FIT correct nageleefd. Vink jij alle checkboxes af? Dan ben je nog steeds in de running voor deze subsidie!

Waarvoor kan je de subsidie gebruiken?

Met deze steunmaatregel laat je tal van digitale communicatievormen ontwikkelen en vertalen door een externe partner. Van een wervende website, over een flitsende bedrijfsfilm, tot strakke socialemediaposts. Houd in je achterhoofd dat Nederlandstalige communicatie buiten de richtlijnen valt. Ook gedrukte communicatie, zoals flyers, brochures en handleidingen, komt niet in aanmerking.

Wat is de procedure?

Je subsidie voor internationale online communicatie aanvragen, doe je via de website www.flanderstrade.be. Het verzoek moet minstens zeven dagen voordat de externe specialist aan het werk gaat, ingediend zijn. Vergeet zeker niet om een kostenraming en een kopie van één of meerdere offertes mee te sturen! FIT buigt zich over je dossier en streeft ernaar om binnen zestig dagen de knoop door te hakken. Bij een groot aantal aanvragen, kan de termijn verlengd worden. Groen licht voor jouw subsidie? Je ontvangt je bedrag als FIT binnen zes maanden na de goedkeuring de nodige bewijsstukken heeft ontvangen:

  • Bewijs dat een externe partij het project effectief heeft gerealiseerd.
  • Bewijs dat hun facturen minstens de helft van het forfaitair subsidiebedrag bedragen.
  • Bewijs dat je het logo ‘Flanders - State of the Art’ hebt gebruikt.

Tip: maakt je kmo deel uit van een holding? Houd er rekening mee dat offertes van bedrijven binnen die holding niet aanvaard worden. Sla dus de handen in elkaar met een onafhankelijke, externe partner.

Meer weten over de subsidie voor digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie? Onmiddellijk een aanvraag indienen? Deze links zetten je meteen op weg.

2. Kmo-groeisubsidie

Wat is de kmo-groeisubsidie?

De kmo-groeisubsidie is gericht op ambitieuze ondernemingen die zich klaarstomen voor de volgende stap. Want je bedrijf laten groeien, doe je niet alleen. Met deze subsidie krijg je de middelen om de juiste (digitale) kennis binnen te rijven. Per groeitraject ontvang je maximaal € 50.000 subsidie per jaar.

Wie komt in aanmerking?

De kmo-groeisubsidie focust op Vlaamse kmo’s die actief zijn in de privésector, ongeacht hun aantal jaren op de professionele teller. De overheid mag een aandeel van maximaal 25 % in handen hebben. Het is wel belangrijk dat je een aanvaardbare hoofdactiviteit hebt, en geen negatief eigen vermogen op het moment van je verzoek. Wie de afgelopen 36 maanden al een subsidie ontving voor een groei- of digitaal transformatietraject, komt niet in aanmerking.

Daarnaast moet je groeitraject verwant zijn aan één van de volgende thema’s: digitalisering, internationalisering, innovatie, of circulair en duurzaam ondernemen. Is jouw bedrijf klaar voor een virtuele versnelling? Bedraagt het projectbedrag minstens € 20.000? Dan pas je perfect binnen het kader van de Vlaamse overheid.

Twijfel je of jouw groeitraject aansluit bij één van deze topics? Meer uitleg vind je via de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Benieuwd hoe andere organisaties de kmo-groeisubsidie inzetten? Drie ondernemers lichten hun verhaal toe in deze video.

Waarvoor kan je de kmo-groeisubsidie gebruiken?

Dankzij de kmo-groeisubsidie kan je jouw groeiproces ondersteunen met specifieke digitale kennis. Met het bedrag kan je een externe consultant inhuren, die je voorziet van strategisch advies. De steun bedraagt maximaal 50 % van de totale kost, met een maximum van € 25.000. De tweede mogelijkheid is om een nieuwe medewerker aan te werven, met de juiste expertise op zak. Ook hier kan je rekenen op een financiële injectie die oploopt tot maximaal 50 % van de bruto loonkost, met een plafond van opnieuw € 25.000.

Wat is de procedure?

Ieder jaar zijn er drie oproepmomenten om de kmo-groeisubsidie aan te vragen, ingedeeld per thema. De volgende indienperiode loopt van 20/03/2024 t.e.m. 15/12/2024 en is opengesteld voor alle topics (digitalisering, internationalisering, innovatie, en circulair en duurzaam ondernemen).

Je verstuurt je verzoek via de website van de Vlaamse overheid. Schakel je een externe partner in? Dan voeg je een ondertekende overeenkomst toe. Als je een nieuwe collega aan boord haalt, laad je zowel het vacaturebericht, als een organigram van je onderneming op. Indien nodig vraagt de projectadviseur je om het groeitraject mondeling toe te lichten. Je wordt via mail op de hoogte gebracht van de beslissing over je subsidieaanvraag. De uitbetaling verschilt in functie van het type steun waar jouw onderneming beroep op doet.

Tip: je mag maar één kmo-groeisubsidie per drie jaar aanvragen. Een goedgekeurd verzoek kan je achteraf niet meer uitbreiden met extra advies of een volgende aanwerving. Neem dus voldoende tijd om te overwegen welke stappen je in de toekomst wil zetten met je onderneming.

Klaar om je bedrijf op kruissnelheid te brengen?

3. Digitale investeringsaftrek

Wat is de digitale investeringsaftrek?

Je website of webshop naar een hoger niveau tillen? Dankzij de digitale investeringsaftrek kan je jouw online visitekaartje verder professionaliseren. Een investeringsaftrek is een fiscaal voordeel voor belastingplichtigen. Een onderneming kan een bepaald percentage van de investeringswaarde aftrekken van de belastbare winst, wanneer de investering plaatsvond tijdens het belastbaar tijdperk. Voor digitale investeringen bedraagt het voordeel 15,5/20,5 %.  

Wie komt in aanmerking?

Zowel eenmanszaken, als kleine en grote vennootschappen kunnen genieten van de eenmalige digitale investeringsaftrek, wanneer zij hun inkomsten halen uit industriële, commerciële of landbouwactiviteiten. Ook de beoefenaars van vrije beroepen komenin aanmerking. Vzw’s daarentegen kunnen dit fiscaal voordeel enkel inroepen als ze onderworpen zijn aan de venootschapsbelasting.

Waarvoor kan je de digitale investeringsaftrek gebruiken?

De digitale investeringsaftrek spitst zich uitsluitend toe op enkele virtuele investeringen, zoals online betalings- en facturatiesystemen, en beveiligingssystemen voor ICT. Ook investeringen in een witte kassa of een webshop waarbij klanten online kunnen betalen, behalen een financieel voordeel. Schrijft je onderneming dit jaar geen winst op haar conto? Je draagt de fiscale aftrek soepel over naar het volgende belastbare tijdperk, zodat je hem kan aftrekken van toekomstige winsten.

Wat is de procedure?

Je vraagt het fiscaal voordeel aan bij je belastingaangifte. Sta je aan het hoofd van een eenmanszaak? Dan dien je een volledig, gedateerd en ondertekend formulier 276U in, dat je terugvindt via www.myminfin.be. Vennootschappen, voor wie de aangifte verloopt via Biztax, vullen het vak 275U in. Houd zeker ook een overzicht achter de hand, met de volgende gegevens van je investering:

  • Datum van de aanschaffing of de totstandkoming
  • Correcte benaming van de aangekochte activa
  • Aanschaffings- of beleggingswaarde
  • Normale gebruiks- en afschrijvingsduur

Tip: zorg ervoor dat de factuur duidelijk de technische kenmerken vermeldt om de digitale investering te attesteren.

Wil je je nog meer verdiepen in de digitale investeringsaftrek?

4. Kmo-portefeuille

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een maatregel die financiële steun toekent aan ondernemingen, wanneer zij intekenen op diensten om hun kwaliteit te verbeteren. Deze subsidie kan dus perfect aangewend worden om je digitalisering te ondersteunen. Je stuurt een online aanvraag in en stort een bedrag in je virtuele kmo-portefeuille, dat later door de Vlaamse overheid aangevuld wordt met subsidies. Op deze manier kan jij je externe partners betalen en gaat je onderneming er flink op vooruit.

Wie komt in aanmerking?

Beoefenaars van vrije beroepen en kmo’s in Vlaanderen kunnen rekenen op de kmo-portefeuille. Ben je een kleine onderneming? Dan mag je een steunpercentage van 30 % verwachten. Aan middelgrote ondernemingen wordt een percentage van 20 % toegekend. Voor alle bedrijven ligt het maximale bedrag vast op € 7.500. Je kan subsidies aanvragen totdat je persoonlijke maximum is bereikt, of tot het budget in je portefeuille volledig is opgebruikt.

Waarvoor kan je de kmo-portefeuille gebruiken?

De kmo-portefeuille wordt aangewend om opleidingen te volgen of advies te verkrijgen bij geregistreerde dienstverleners. Een voorbeeld? Wanneer je een socialemediacursus volgt of een gespecialiseerd bureau inschakelt dat je online communicatieplan vormgeeft, kan je hiervoor tellen op financiële steun van de Vlaamse overheid. De aanvaardbare kostprijs van een training komt op minstens € 100. Voor een advies is dit minimaal € 500. Beide bedragen zijn exclusief btw.

Wat is de procedure?

Wil je de kmo-portefeuille aanvragen? Dan moet je je eerst registreren, zodat je onderneming de juiste rechten krijgt om een portefeuille te beheren. Raadpleeg het volledige stappenplan via deze link.

Van zodra je ingeschreven bent en een overeenkomst gesloten hebt met je dienstverlener, dien je je online aanvraag in via de website van de Vlaamse overheid. De deadline ligt op veertien dagen na aanvang van de opleiding of adviesverlening. Verzoek verzonden? Je bijdrage moet binnen dertig dagen terug te vinden zijn in je virtuele portefeuille. Daarna schrijft de Vlaamse overheid haar subsidie over. Wanneer je een factuur van je externe partner ontvangt, vereffen je de rekening via je kmo-portefeuille.

Tip: ook online cursussen kunnen onder de kmo-portefeuille vallen, op voorwaarde dat er tijdens de e-learning rechtstreekse interactie is met de docent.

De kmo-portefeuille aangrijpen voor jouw onderneming?

Heb je moeite om het bos door de bomen te zien? Chopier begeleidt je deskundig doorheen het volledige subsidieproces, samen met je boekhouder. Neem contact op!

DEEL DIT ARTIKEL
written by
Simon
date
april 23, 2024
# TAGS
written by
Simon
date
april 23, 2024
DEEL OP SOCIAL
facebook
linkedin
Chopier logo
2024 CHOPIER ®
All rights reserved
arrow-right